Mineralien-Prock.de     04.08.2017

Sammlung und Fotos, Georg Prock 

Pyrit, Bildbreite 8mm

 

Pyrit, Bildbreite 6mm

 

Pyrit, Zwilling, Bildbreite 1,5mm

 

Pyrit, Bildbreite 10mm

 

 Pyrit, Bildbreite 10mm

 

Pyrit, Bildbreite 1,5mm

 

Pyrit, Bildbreite 4mm

 

Pyrit, Bildbreite 6mm

 

Pyrit, Bildbreite 8mm

 

 Pyrit, Bildbreite 4mm

 

Pyrit, Bildbreite 3mm

 

Pyrit, Bildbreite 8mm

 

Pyrit, Bildbreite 10mm

 

Pyrit, Bildbreite 3mm

 

Pyrit, Bildbreite 6mm

 

Pyrit, Bildbreite 8mm

 

Pyrit, Bildbreite 2mm

 

Pyrit, Bildbreite 2mm

 

Pyrit, Bildbreite 4mm

 

Pyrit, Bildbreite 1,5mm

 

Pyrit, Bildbreite 2mm

 

Pyrit, Bildbreite 1,5mm

 

Pyrit, Bildbreite 2mm

 

Pyrit, Bildbreite 1,5mm

 

 Pyrit, Bildbreite 1mm

  

 Pyrit, Bildbreite 2mm 

googlef38e302d4634b6e5.html